News

Nabavlja se oprema za tvrtku KFK d.o.o.

Nabavljaju se transporteri za staklo, strojevi za ljepljenje SG fasada, uređaj za mjerenje površinske napetosti stakla i podizna bina za tvrtku KFK d.o.o. za potrebe projekta „Ulaganje u izgradnju hale IT9 i opremanje za proširenje, testno-razvojnih, proizvodnih te skladišnih kapaciteta tvrtke KFK d.o.o.“ prema pravilima javnog poziva KK.03.2.1.05 Kompetentnost i razvoj MSP-a. NABAVA TRANSPORTERA ZA… View Article
read more

Nabavlja se oprema za tvrtku KFK d.o.o.

Nabavlja se oprema za tvrtku KFK d.o.o. za potrebe projekta „Ulaganje u izgradnju hale IT9 i opremanje za proširenje, testno-razvojnih, proizvodnih te skladišnih kapaciteta tvrtke KFK d.o.o.“ prema pravilima javnog poziva KK.03.2.1.05 Kompetentnost i razvoj MSP-a.   Više informacija u sljedećim dokumentima: Obavijest o nabavi DZN KFK Nabava
read more

Poništava se postupak nabave

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, naručitelja KFK d.o.o, Dugoselska 5a, 10370 Rugvica, Hrvatska, OIB: 01385778914, predmet nabave: NABAVA KRANOVA I DIZALICA temeljem zaključka Odbora za pregled i ocjenu ponuda danog u Zapisniku sa sastanka za pregled i ocjenu ponuda od dana 10.05.2017. godine, obzirom da nije pristigla nijedna… View Article
read more

Nabavlja se oprema za tvrtku KFK d.o.o.

Nabavlja se oprema za tvrtku KFK Tehnika d.o.o. za potrebe projekta „Ulaganje u izgradnju hale IT9 i opremanje za proširenje, testno-razvojnih, proizvodnih te skladišnih kapaciteta tvrtke KFK d.o.o.“ prema pravilima javnog poziva KK.03.2.1.05 Kompetentnost i razvoj MSP-a. Više informacija u sljedećim dokumentima: Obavijest o nabavi DZN KFK Nabava
read more

KFK Tehnika potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

14.2.2017. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Ulaganje u izgradnju i opremanje pogona za obradu stakla tvrtke KFK Tehnika d.o.o.”. Vrijednost projekta i iznos prihvatljivih troškova je 89.200.722,04 kn dok je iznos bespovratnih sredstava u tom iznosu 29.759.744,34 kn Novonabavljenom opremom otklanja se mogućnost naknadnog pucanja i ugradnje nekvalitetnog staklenog elementa što… View Article
read more

Nabavlja se oprema za pogon za obradu stakla tvrtke KFK d.o.o.

Nabavlja se oprema za pogon za obradu stakla tvrtke KFK d.o.o. za potrebe projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje pogona za obradu stakla tvrtke KFK Tehnika d.o.o.“ prema pravilima javnog poziva KK.03.2.1.05 Kompetentnost i razvoj MSP-a. Više informacija na linku:Strukturni fondovi ili u sljedećim dokumentima Obavijest o nabavi i Poziv za nadmetanje
read more