St. Martin Tower

2015. g.
Arhitekt

MSM Architekten

Lokacija

Frankfurt

Površina objekta

15 500 m2

Tip fasade

Jednostruka elelment fasada sa integriranom mehaničkom ventilacijom