KFK Tehnika potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

KFK Tehnika potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 između KFK d.o.o. (Korisnik), Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1) te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) za projekt Povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog pogona KFK u Rugvici.

Ugovorom su određeni prihvatljivi troškovi u ukupnom iznosu 12.142.160,90 HRK, a odobrena je dodjela bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu 6.026.324,76 HRK.