D1/D2 montaža staklenih elemenata u betonske okvire

Projekt Wood Wharf D1 / D2 je u sljedećoj fazi – stakleni elementi se postavljaju u prethodno pripremljene betonske elemente.

Sve ide prema planu.