D1 D2

Projekt Wood Wharf – D1/D2 napreduje prema planu. Montiraju se elementi i napredak se vidi iz dana u dan