VMD Bužanova

2016. g.
Arhitekt

Tatjana Grozdanić Begović

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

6 500 m2

Tip fasade

Aluminijsko ostakljena element fasada, ventilirana i zaštita od sunca