Hotel Radisson Blue Split

2010. g.
Arhitekt

Gorgona Böhm

Lokacija

Split

Površina objekta

3000 m2

Tip fasade

Kontinuirane ostakljene fasade, klizne stijene, staklene ograde