2014. g.
Arhitekt

Graft & Uma Architekten

Lokacija

Beograd

Površina objekta

13 000 m2

Tip fasade

Aluminijsko ostakljena PR fasada sa keramikom