2018. g.
Arhitekt

Vesna Dugančić i Ivan Čerkez

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

17 000 m2

Tip fasade

Element fasada, ventilirana i PR fasada