Poliklinika Sunce

2006. g.
Arhitekt

Grozdan Knežević

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

5 500 m2

Tip fasade

Kontinuirane ostakljene fasade, spider ostakljene fasade