New Wakefield Street

Projekt se nalazi u Manchesteru. Radi se o 33-katnoj zgradi u kojoj će biti smješteni studenti.
Prizemlje je Fosna rigel fasada, a od 2. do 33. kata bit će 2 KFK sustava element fasade – element fasada u okviru i strukturalna fasada u uvlačcima.

Arhitekt

Simpson Haugh

Lokacija

Manchester

Površina objekta

10 000 m2

Tip fasade

Element fasada u okviru i strukturalna fasada u uvlačcima