Landmark Pinnacle

Projekt Landmark Pinnacle se nalazi u poslovnoj četvrti grada Londona Canary Wharfu. Radi se o jednom od najviših stambenih objekata u Londonu. Sastoji se od 76 katova + roof top etaža, a visina samog objekta iznosi 239 metara. Prizemlje objekta je fosna rigel fasada, a ostali katovi su jednostruka element fasada s 8300 fasadnih elementa.

Arhitekt

Squire and Partners LLP

Lokacija

London

Površina objekta

38 200 m2

Tip fasade

Element fasada sa integriranim kliznim vratima