2015. g.
Arhitekt

Igor Rožić

Lokacija

Rijeka

Površina objekta

10 000 m2

Tip fasade

Element fasada, BEMO pokrov