Imobilia tehno 5

2011. g.
Arhitekt

Danijel Marasović

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

10 087 m2

Tip fasade

Ostakljene fasade