Imobilia tehno 3

2008. g.
Arhitekt

Danijel Marasović

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

10 814 m2

Tip fasade

Ostakljene fasade