Poslovna zgrada C6

2012. g.
Arhitekt

Vesna Dugandžić Belko

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

7 000 m2

Tip fasade

Jednostruka element fasada