2018. g.

Poslovna građevina sa uredima, podzemnom garažom i potrebnim tehničkim prostorijama.

Arhitekt

Andrea Macner

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

6 200 m2

Tip fasade

Ostakljena aluminijska element fasada