Ban centar

2013. g.
Arhitekt

Otto Barić

Svebor Andrijević

Senka Dombi

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

6 200 m2

Tip fasade

Jednostruka element fasada sa digitalnim printom na staklu