2015. g.
Arhitekt

Cetra Ruddy Architecture DPC

Lokacija

USA, New York

Površina objekta

600 m2

Tip fasade

Jednostruka element fasada