2017. g.
Arhitekt

Array Architects

Lokacija

USA, New York

Površina objekta

5 000 m2

Tip fasade

Jednostruka element fasada