Impressum

KFK d.o.o.

Dugoselska 5a, Rugvica
10370 Dugo Selo

Uprava društva:

Emil Krajcarek
Mato Karlović

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Rj. 97/4116-2.

MBS:

OIB:

VAT NO.:

080175077

01385778914

HR01385778914 Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Rj. 97/4116-2

Temeljni kapital društva iznosi 149.500.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Erste & steiermärkische Bank d.d., Rijeka

IBAN: HR8324020061100060984

Addiko Bank d.d., Zagreb

IBAN: HR3925000091101179151

Zagrebačka banka d.d., Zagreb

IBAN: HR0523600001102217779

Kreditna banka Zagreb d..d., Zagreb

IBAN: HR8624810001110106135

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

IBAN: HR4323400091110635002